Vi tror på en vardag där hunden söker vår vägledning genom att ”fråga oss” och där vi kan få energi av dagen med sin familjemedlem. Där vi kan känna tacksamhet för utbytet som varit med vår hund. Vill du också känna så?
Då har du kommit helt rätt!
Här arbetar vi med alla, ingen hamnar utanför. Någonsin.

Vi tränar människor om hur hundar fungerar precis som alla andra, men vi lär ut något som kan tyckas vara helt tvärtom än det ni lärt er hittills.
Om man tänker på vilka som lyckas, är det dem som gör som alla?
Vi är otroligt stolta över den gemenskap i grupperna och det resultat vi kan erbjuda.

Vill du veta lite mer om hur vi tränar så läser du här nedan.

 

Nerladdning av dokument i Hundlära

Vi arbetar med att förändra intryckets betydelse och hundens sinnesstämning/förväntan som i sin tur ger oss ett nytt beteende av hunden.
Genom att arbeta med att förändra hundens beteenden genom att ha rätt värde på motivationen och betinga intryck och situationer efter önskemål.

Med andra ord
Anpassad inlärning mot hundens behov och möjlighet.
Vi arbetar efter grundprinciper vid inlärning: Att hunden blir belönad rätt.
Kort och gott används inte godis, klappar och leksak som belöning hos oss i hundlära/allmänlydnad.
Visst används godis, leksak och klappar, men som retningar.

Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur retningen/belöningen infaller står till
grund hur hunden uppfattar situationen.

Det som kan förstärkas är:

– Beteende (agerande även ett omedvetet agerande)
– Intryck (Nivå av retning av det som möter hunden som startar ett beteende)
– Sinnesstämning (Om hunden är osäker, rädd, självsäker, neutral, aktiv, passiv)

Vi har alla uppmärksammat att vissa saker ”betyder” mer för hunden än andra saker. Har du ställt
dig själv frågan om det spelar någon roll? Värdeskillnader är med stor säkerhet ett ankare som
bromsar vissa delar av din träning och/eller är en av orsakerna till oönskade beteenden hos din
hund. Frustration, stress och bytesförsvarande (vaktande av föremål) är ett par saker som kan uppstå
när man använder värdeskillnader felaktigt.

Om du känner dig osäker på vad och framför allt hur du ska förstärka hunden för att få önskat resultat, eller hur värdeskillnader kan hjälpa dig komma vidare i din träning har du kommit helt rätt.

– Mikael Wilmarsgård

Nerladdning av dokument i Hundlära